Welkom bij Mijnzorgvraaginbeeld.nl

Mijnzorgvraaginbeeld.nl geeft zorgvragers (en/of mantelzorgers) inzicht in de zorgvraag. Dat inzicht is nodig om bewuste keuzes te maken. Door de vragenlijst in te vullen wordt in minuten per dag in beeld gebracht hoeveel hulp en zorg nodig is. Mijnzorgvraaginbeeld.nl geeft zorgvragers inzicht in de feitelijke zorgbehoefte en daarmee een gelijkwaardigere positie in gesprekken met indicatiestellers, zoals de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor.

Door een vooraf door u geselecteerde vragenlijst te beantwoorden gaat u na wat u, in uw dagelijkse routine zelfstandig kunt, waar hulp bij nodig is en wat de intensiteit is van die hulp.
U krijgt inzicht in uw functioneren met betrekking tot alle activiteiten die vallen onder:

  1. Huishoudelijke verzorging
  2. Persoonlijke verzorging
  3. Verpleging
  4. Begeleiding

Mijnzorgvraaginbeeld.nl geeft de tijdsinvestering per functie per dag weer.
Let op! Is naast bovengenoemde functies ook sprake van gedragsproblematiek en epilepsie dan adviseren we u gebruik te maken van de uitgebreide vragenlijst.  

Geeft uw functioneren niet alleen problemen bij het voeren van uw huishouding, maar bijvoorbeeld ook bij persoonlijke verzorging en/of verpleging dan kan dit betekenen dat u onder de Wet Langdurige Zorg valt. Ga dan ook naar www.icf-taksatieschaal.nl.
Leest u eerst de voorwaarden of stuur ons een e-mail naar info@icf-taksatieschaal.nl.


Nadat u uw gegevens hebt ingevuld en verzonden, kunt u direct aan de slag met het invullen van uw vragenlijst. U krijgt ook een mail met daarin een link. U kunt deze persoonlijke link gedurende twee weken gebruiken om terug te gaan naar uw vragenlijst om deze mogelijk te voltooien of uw antwoorden aan te passen. Na 2 weken wordt de link gesloten. Na 4 weken wordt uw rapport uit het programma verwijderd.